Skip to content

Huishoudelijk reglement

 

Het doel van dit huishoudelijk reglement is de bepaling van verschillende regels die strikt van toepassing zijn voor de Boerderij, zonder afbreuk te doen aan de wetgeving en het arbeidsreglement. 

***

De filosofie van de Kinderboerderij van Jette is gebaseerd op respect voor verschillen tussen individuen en tolerantie voor eenieders overtuigingen. Daarom willen wij dat iedereen een luisterend oor kan vinden en een manier van uiten die alles en iedereen respecteert. 

Praktische aspecten van het Kamp 

– De klant moet zelf voor het middagmaal van de kinderen zorgen, evenals voor voldoende snacks en drinken. 

– Bij slecht weer gaan de buitenactiviteiten gewoon door. De klant moet daartoe geschikte kleding voor de kinderen voorzien, evenals reservekleding. Als algemene regel geldt dat voor alle activiteiten moet gezorgd worden voor aangepaste kleding. 

– Als het kind na afloop van een activiteit/kamp op zijn/haar eentje of met een derde naar huis zal gaan, moet bij de aanvang ervan een schriftelijke toestemming worden voorgelegd die door de ouder(s) – of wettelijke voogd – van het kind is ondertekend. 

Netheid – Respect en Veiligheid 

Binnen in de Boerderij: 

– Gelieve de lokalen proper te houden. 

– Voordat ze een gebouw binnengaan, moeten kinderen het eventuele vuil van de schoenen stampen/wrijven. 

– Elkeen gooit zijn afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken, met aandacht voor de sorteerregels. 

– Elk kind zal samen met de animator helpen bij het opruimen wanneer de activiteit afgelopen is. 

– Elk kind zal de regels en het verstrekte materiaal respecteren. 

– In de toiletten zorgt iedereen ervoor de vloer schoon te houden en geen water te verspillen, en ook zuinig om te gaan met zeep en toiletpapier, 

– Tijdens de ochtend- en avondopvang zijn kinder- en gezelschapsspellen beschikbaar. Ze moeten met zorg worden behandeld en na gebruik netjes opgeborgen. 

Buiten op de Boerderij : 

– Als de groep een dier nadert, gebeurt dat rustig, zonder dat er geschreeuwd of geduwd wordt, noch plotse gebaren gemaakt worden. De kinderen moeten de veiligheidsregels respecteren. 

De dieren mogen enkel worden benaderd onder begeleiding van een animator. 

– De kinderen gaan voorzichtig om met de verschillende gereedschappen die nodig zijn om op de boerderij te werken, in overeenstemming met de informatie, instructies en veiligheidsregels die door de animatoren worden meegedeeld. 

Aan de ouders … 

– De Boerderij herinnert eraan en benadrukt dat het belangrijk is dat de aankomst- en vertrektijden van de kinderen worden gerespecteerd. 

– Wanneer een kind wordt afgezet, kan het scheiden hen soms moeilijk vallen. Daarom vragen we het afscheid niet te lang te laten duren en tijdens de activiteiten niet te komen opdagen zonder dringende reden.