Skip to content

De geschiedenis van de Kinderboerderij van Jette

De Brabantse hoeve die de "Kinderboerderij" zou worden, werd in 1934 deel van het gemeentelijk erfgoed van Jette. De toenmalige bewoners - de melkboeren van Jette - mochten er wel nog de rest van hun leven gratis wonen en hun beroep uitoefenen tot aan hun pensioen in de jaren 1960. Begin jaren 1980 ontstond het idee om in het Koning Boudewijnpark een plek te creëren waar kinderen konden leren respect te hebben voor de natuur. En zo werd deze educatieve boerderij geboren. Vanaf 1981 werden er activiteiten georganiseerd in moeilijke omstandigheden en met heel eenvoudige middelen. Dit dankzij de toewijding van drie vrijwilligers. Pas in 1985 ontstond de huidige VZW en kon de boerderij in de Kleine Sint-Annastraat de eerste klassen op regelmatige basis ontvangen.

In 1986 ondertekende de gemeente een overeenkomst met de VZW "Kinderboerderij", waardoor deze de gebouwen van de boerderij en 4 hectare grond (akker, weiland, boomgaard) in gebruik kreeg. Kort daarna voegde het Gewest ongeveer 5 hectare weiland toe aan de reeds ter beschikking gestelde grond. Sindsdien ontvangen niet minder dan 6 professionele animatoren elke dag groepen kinderen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Koning Boudewijnstichting hebben het project van bij het begin actief ondersteund met morele steun en een aanzienlijke financiële bijdrage aan de Boerderij. De aanzienlijke subsidie van Leefmilieu Brussel blijft essentieel voor de werking van de vzw. De vzw "Ferme pour Enfants de jette- Kinderboerderij van Jette" kan ook rekenen op de onmisbare steun van Actiris en de Nationale Loterij. Eind jaren '90 renoveerde de gemeente Jette het gebouw volledig om het aan te passen aan de normen voor kinderopvang. Ze biedt ook heel wat logistieke steun voor de evenementen in de Boerderij, bijvoorbeeld tijdens de opendeurdag in het voorjaar en het feest in september.